تبلیغات سیاسی چیست

  • Photo of معرفی تبلیغات سیاسی

    معرفی تبلیغات سیاسی

    تعریف تبلیغات سیاسیتعاریفتبلیغات سیاسی یا پروپاگاندا از لغت لاتین (preopagave) مشتق شده است ̨ در فرهنگ انگلیسی به معنای پروراندن ̨ دوباره سازی و انتقال دادن آمده است .فرهنگ بین المللی وبستر برای اصطلاح فوق این تعریف را ارئه می دهد : کوششی است برای دکترین و یک نظام اعتقادی و فکری خاص .در فرهنگ اصطلاحات اجتماعی و اقتصادی ذیل واژه مذکور چنین آمده است : فن اطلاع دادن یا گرفتن آن با استفاده از مطبوعات  ̨  تراکت ها یا اوراق کوچک تبلیغاتی  ̨  رادیو  ̨  سینما  ̨  تلوزیون و همچنین از فن تلقین ( که به معنای معلومات روان شناختی است ساخته شده  است ) پروپاگاندا در بی طرفانه ترین یا خنثی ترین مفهوم به معنای پخش یا تحریک یا به حرکت وا داشتن اندیشه های خاص است .هر گاه از کلمات  ̨  نمادها ̨ موزیک ̨ پرچم ̨ آثار باستانی و اساطیر برای تاثیر بر افکار و اعتقادات مردم استفاده گردد به این تبلیغ پروپاگاندا گفته می شود .تبلیغات سیاسی منفیبرای اینکه بتوان هویت یک پیام را به عنوان پروپاگاندا باز شناخت باید بتوان معنای منفی و نادرست را در آن یافت .اصطلاحاتی که اغلب به عنوان پروپاگاندا به کار می روند عبارتند از : دروغ  ̨  تحریف  …

    بیشتر بخوانید »
" مشاوره / سفارش "0936-810-5297
بستن