اولین تبلیغات بازرگانی

  • Photo of تاریخچه تبلیغات بازرگانی

    تاریخچه تبلیغات بازرگانی

    اولین روز تبلیغات بازرگانیاين اطلاع رساني دوسويه كه البته به شكل ابتدايي و سُنتي صورت مي گرفت  بذر اوليه تبليغات تجاري بود و نوعي پيام بازرگاني محسوب مي شد؛ ردپاي تبليغات بازرگاني را در اعماق تاريخ اين چنين جست وجو كرده اند.برخي باستان شناسان كتيبه هايي(سنگي) به زبان يوناني يا مصري يافته اند كه پس از تلاش بسيار براي ترجمه آن ها دريافته اند كه اين نوشته ها چيزي بيش از يك آگهي براي جلب مشتري در مورد فروش يك كالا يا اتراق شبانه در يك كاروان سراي خاص نيست. حك پيام هاي بازرگاني بر صخره هايي كه بر سر راه بازرگانان قرار داشت ، در تاريخ فنيقي ها نيز سابقه دارد.معمو لا حتي در كوتاه ترين گزارش هاي تاريخي از تبليغات به عمر سه هزارساله پاپيروس تبس  اشاره مي شود كه در آن براي برده اي فراري جايزه تعيين شده بود و سپس به سنت جارزدن در خيابان هاي آتن، يا نقاشي هايي از گلادياتورها، همراه با جمله هايي كه بر شركت در مبارزات آن ها تأكيد مي كرد و در ويرانه هاي پمپي به جا مانده است يا اعلاميه هايي كه بر ستون هاي ميدان عمومي رم نصب مي شد، اشاره می شود. تاریخ تبلیغات بازرگانیبدون آنكه نيازي …

    بیشتر بخوانید »
" مشاوره / سفارش "0936-810-5297
بستن