مطالب مفید پخش تراکت

معرفی اهداف پخش تراکت

شناخت اهداف پخش تراکتیکی از مهمترین مواردی که پیش از اقدام به طراحی تراکت باید به بررسی آن بپردازیم و پاسخ های بسیار مناسبی برای آن در نظر بگیریم را میتوان اهداف پخش تراکت دانست.به عبارت دیگر باید این سوال را از خودمان بپرسیم که هدف من از پخش تراکت چیست ؟ در ادامه این مطلب برای شما به بررسی مواردی و نکاتی خواهیم پرداخت که به خوبی میتوانید به این سوال پاسخ دهید.به یاد داشته باشید که شرکت بزرگی با خدمات بسیار خوبی با شما همراه است :اجرای سمپلینک و پروموشنچاپ تراکتمهمترین هدف پخش تراکتروشن ‌بودن ‌و ‌قابل ‌اندازه‌گیری ‌بودن ‌اهداف‌ پخش تراکت‌اهداف ‌شرکت ‌تا ‌روشن ‌و ‌قابل ‌اندازه‌گیری ‌نباشند ‌و ‌نیز ‌واقع‌گرایانه ‌و ‌قابل ‌دستیابی ‌نباشند، ‌دست ‌نیافتنی ‌خواهند ‌ماند. پس ‌در ‌هنگام ‌تعیین ‌اهداف ‌پخش تراکت باید ‌مسوولیت‌ها ‌را ‌هم ‌مشخص ‌ساخت، ‌یعنی ‌مشخص ‌ساخت ‌که ‌چه ‌کسی ‌چه ‌وقت ‌چه ‌کاری ‌باید ‌انجام ‌دهد. در ‌عین ‌حال ‌برای ‌پرهیز ‌از ‌کشمکش ‌و ‌تضاد ‌باید ‌کاری ‌کرد ‌که ‌اهداف ‌دچار ‌تناقض ‌نباشند. ‌اهداف ‌باید ‌دارای ‌اعتبار ‌و ‌قابلیت‌ ‌اندازه‌گیری ‌باشند.▪ اهداف ‌عمومی پخش تراکت‌‌اهداف ‌عمومی پخش تراکت‌‌عبارتند ‌از: ‌– ‌بهبود ‌موقعیت ‌شرکت ‌در ‌بازار بعد از پخش تراکت‌– ‌افزایش ‌رضایت ‌مشتری بعد از پخش تراکت‌– ‌تقویت ‌چهره ‌شرکت بعد از پخش تراکت‌– ‌ارتقای ‌سابقه ‌شرکت بعد از پخش تراکت‌نقش ‌پایه‌ای ‌اطلاعات بعد از پخش تراکت‌با ‌پیوسته ‌واکنش‌های ‌مشتریان ‌(پس ‌فرمت‌ها) ‌و ‌بررسی ‌پیوسته ‌آن‌ها ‌و ‌نیز ‌آن‌چه ‌مشتریان ‌در ‌ارتباط ‌با ‌بخش ‌فروش ‌شرکت ‌مطرح ‌کرده‌اند ‌یک ‌کار ‌کاملا ‌ضروری ‌است. ‌این ‌اطلاعات ‌باید ‌توسط ‌نرم‌افزارهای ‌مناسب، ‌ثبت ‌و ‌به‌هنگام ‌شود.شرایط ‌فعلی ‌و ‌شرایط ‌هدف بعد از پخش تراکت‌‌شرایط ‌فعلی‌ (The‌ status‌ quo) ‌و ‌شرایط ‌هدف ‌ (Target‌ situation)‌ دو ‌مفهوم ‌مهم ‌ هستند.▪ شرایط ‌فعلی ‌شامل ‌این ‌موارد ‌می‌‌شود– ‌شرکت ‌در ‌چه ‌بازاری ‌فعال ‌است؟– ‌موضع ‌کنونی ‌بازار ‌چیست؟– ‌چشم‌انداز ‌سیاسی، ‌اکولوژیک ‌و ‌اجتماعی ‌بازار ‌از ‌چه ‌قرار ‌است؟– ‌چه ‌خدماتی ‌ارایه ‌می‌‌شود؟– ‌رقبای ‌اصلی ‌چه ‌کسانی ‌هستند؟– ‌این ‌رقبا ‌از ‌چه ‌استراتژی‌هایی ‌استفاده ‌می‌‌کنند؟▪ شرایط ‌هدففلسفه ‌هر ‌شرکت ‌بازتاباننده ‌شرایط ‌هدف ‌است.– ‌هدف ‌شرکت– ‌مزیت‌هایی ‌که ‌به ‌مشتریان ‌می‌‌ده– ‌مسوولیت ‌سیاسی ‌و ‌اجتماعی ‌شرکت– ‌ارزش‌های ‌مشترک– ‌فرهنگ ‌شرکتاهداف پخش تراکتهدف از پخش تراکت چیست ؟آمیزه ‌موفق پخش تراکتاما ‌وقتی ‌از ‌نیازهای ‌بازار ‌خبر ‌داشته ‌باشیم ‌و ‌شرایط ‌رقبا ‌را ‌هم ‌بدانیم ‌و ‌به ‌عبارت ‌دیگر ‌هم ‌از ‌وضع ‌موجود ‌و ‌هم ‌از ‌شرایط ‌هدف ‌مطلع ‌باشیم ‌باید ‌به ‌ابزارهای ‌رسیدن ‌به ‌اهداف ‌فکر ‌کنیم. ‌معمولا ‌در ‌جعبه ‌ابزار ‌شکل‌دهی ‌به ‌اقدامات ‌بازاریابی ‌چهار ‌عرصه ‌متمایز ‌به ‌چشم‌ می‌‌خورد:۱) ‌سیاست ‌محصولات ‌و ‌خدمات: ‌شرکت‌ ‌کدام ‌محصولات ‌را ‌می‌‌خواهد ‌به ‌طرز ‌سودآوری ‌بفروشد ‌و ‌چه ‌خدماتی ‌می‌‌تواند ‌آن ‌را ‌تامین ‌کند؟۲) سیاست پخش تراکت:جرای ‌سفارش‌های ‌مشتریان ‌و ‌گرفتن ‌سفارش‌های ‌هر ‌چه ‌ بیشتر۳) سیاست ‌ارتباطیازار ‌از ‌محصولات ‌و ‌خدمات ‌شرکت ‌چه ‌درسی ‌می‌‌گیرد؟ ‌چه ‌چیزهایی ‌می‌‌تواند ‌به ‌افزایش ‌فروش ‌منجر ‌شود؟۴) قیمت‌ها ‌و ‌قراردادها: ‌چه ‌نوع ‌قیمت‌هایی ‌می‌‌تواند ‌به ‌افزایش ‌سفارشات ‌منجر ‌شود. ‌چطور ‌می‌‌شود ‌مشتریان ‌را ‌به ‌پرداخت ‌بیشتر ‌برای ‌کیفیت ‌بهتر ‌ترغیب ‌کرد؟▪ ایجاد ‌تمایز ‌ایجاد ‌تمایز ‌مقوله ‌بسیار ‌مهمی ‌است. ‌مشاوره ‌در ‌این ‌زمینه ‌می‌‌تواند ‌بسیار ‌مهم ‌باشد ‌و ‌بر ‌کار ‌تاثیر ‌بگذارد ‌و ‌به ‌ایجاد ‌تمایزهای ‌مورد ‌نظر ‌کمک ‌کند. ‌عمق ‌بخشیدن ‌به ‌حضور ‌رسانه‌ای، ‌سرویس‌دهی ‌انعطاف‌پذیر ‌و ‌کیفیت ‌بالا ‌همه ‌می‌‌توانند ‌در ‌این ‌ایجاد ‌تمایز ‌نقش ‌ایفا ‌کنند.جنگ ‌قیمت‌ها ‌دربازار ‌هم ‌مقوله‌ای ‌است ‌که ‌می‌‌توان‌با ‌دادن ‌سرویس‌های ‌بهتر‌با ‌آن ‌مقابله ‌کرد.▪ مشتری ‌با ‌پای ‌خودش ‌نمی‌‌آیدمشتری ‌خودش ‌با ‌پای ‌خودش ‌وارد ‌محل ‌کارش ‌نمی‌‌شود. ‌شما ‌باید ‌دنبال ‌او ‌بگردید. ‌برخی ‌از ‌راه‌کارها:▪ در ‌اینترنت ‌جست‌وجو ‌کنیدیکی ‌از ‌راه‌های ‌رسیدن ‌به ‌مشتریان ‌دستیابی ‌به ‌اطلاعات ‌تماس ‌آن‌ها ‌از ‌طریق ‌اینترنت ‌است ‌که ‌می‌‌تواند ‌به ‌تدریج ‌به ‌ایجاد ‌یک ‌پایگاه ‌داده‌ها ‌از ‌ایمیل‌ها ‌و ‌اطلاعات ‌تماس ‌دیگران ‌منجر ‌شود. ‌البته ‌به ‌یاد ‌داشته ‌باشید ‌ارسال ‌ایمیل ‌ناخواسته ‌هم ‌تبعاتی ‌دارد.▪ حضور ‌نمایشگاهیدر ‌نمایشگاه‌ها ‌حضور ‌پیدا ‌کنید ‌و ‌بروشورهای ‌مربوط ‌به ‌خدمات ‌و ‌محصولات ‌خودتان ‌را ‌ارایه ‌کنید. ‌حضور ‌در ‌هر ‌نمایشگاهی ‌که ‌به ‌نحوی ‌از ‌انحا ‌به‌کار ‌شما ‌مربوط ‌باشد، ‌موثر ‌است.▪ استفاده ‌از ‌تبلیغات پخش تراکت ‌تبلیغات پخش تراکت ‌هم ‌یکی ‌دیگر ‌از ‌راه‌های ‌رسیدن ‌به ‌مشتریان ‌است. ‌هر ‌چند ‌که ‌تاثیرات ‌آن ‌هم ‌تعریف ‌شده ‌است ‌و ‌تا ‌حدودی ‌محدود ‌هم ‌هست ‌تبلیغات پخش تراکت ‌ممکن ‌است ‌جلب ‌توجه ‌کند، ‌اما ‌الزاما ‌به ‌افزایش ‌فروش ‌منجر ‌نمی‌‌شود. ‌ارایه ‌آگهی ‌در ‌نشریات ‌تجاری ‌و ‌تخصصی ‌می‌‌تواند ‌موثر تر ‌باشد.▪ فروش ‌از ‌طریق ‌همه ‌کانال‌هادیگر ‌مثل ‌سابق ‌نمی‌‌توان ‌به ‌روابط ‌فردی ‌با ‌مشتریان ‌اکتفا ‌کرد. ‌باید ‌از ‌همه ‌کانال‌ها ‌اقدام ‌کرد ‌تا ‌به ‌دامنه ‌مشتریان ‌افزود. ‌▪ مدیریت ‌وقتهمیشه ‌مراقب ‌مدیریت ‌وقت ‌باشید. ‌نباید ‌با ‌صرف ‌وقت ‌فراوان ‌یک ‌کار ‌را ‌به ‌پیش ‌برد. ‌باید ‌هزینه‌های ‌وقت‌های ‌اضافه ‌را ‌در ‌نظر ‌داشت. ‌▪ مشتریان ‌دایمی ‌مراقب ‌مشتریان ‌دایمی ‌باشید. ‌شرکت‌ها ‌می‌‌توانند ‌از ‌طریق ‌مشتریان ‌دایمی ‌خود ‌درآمد ‌فراوان ‌و ‌در ‌عین ‌حال ‌درآمدی ‌همیشگی ‌داشته ‌باشند.▪ مشتریان ‌جدید ‌در ‌مورد ‌مشتریان ‌جدید ‌همیشه ‌مراقب ‌باشید ‌که ‌شما ‌باید ‌صورتحساب‌های ‌منطقی‌تری ‌نسبت ‌به ‌رقبایتان ‌ارایه ‌دهید. ‌در ‌چنین ‌موارد ‌در ‌نظر ‌داشته ‌باشید ‌که ‌سود ‌درازمدت ‌داشتن ‌می‌‌تواند ‌بهتر ‌از ‌سودهای ‌کوتاه ‌مدت ‌و ‌گذرا ‌باشد.▪ نرم‌افزارهااز ‌نرم‌افزارها ‌برای ‌محاسبات ‌و ‌مدیریت ‌امورتان ‌استفاده ‌کنید. ‌این ‌کار ‌از ‌دقت ‌و ‌سرعت ‌بیشتری ‌برخوردار ‌است.▪ چه ‌کسانی، ‌چطور ‌و ‌چرا؟این ‌سه ‌پرسش، ‌پرسش‌هایی ‌مهم ‌هستند. ‌اما ‌در ‌چه ‌زمینه‌هایی؟ ‌محصول‌گرا ‌بودن: ‌از ‌مشاوران ‌فنی ‌برای ‌ارتقای ‌کیفی ‌محصولات ‌استفاده ‌کنید.مشتری‌گرا ‌بودن: ‌مشتریان ‌را ‌طبقه‌بندی ‌کنید ‌تا ‌تیم ‌فروش ‌در ‌برقراری ‌ارتباط ‌به ‌مشتریان ‌دچار ‌کشمکش ‌و ‌تداخل ‌وظیفه ‌نشود.قلمرو ‌گرا ‌بودن: ‌این ‌موضوع ‌بیشتر ‌به ‌شرکت‌های ‌بزرگ ‌مربوط ‌می‌‌شود ‌که ‌باید ‌خط ‌ارتباط ‌با ‌مشتریان ‌خودشان ‌را ‌در ‌منطقه‌هایی ‌که ‌در ‌آن‌ها ‌فعال ‌هستند، ‌حفظ ‌کنند.وظیفه‌گرا ‌بودن: ‌پرسنل ‌باید ‌وظایف ‌خود ‌را ‌به ‌خوبی ‌بدانند ‌و ‌هر ‌کدام ‌به ‌موقع ‌خود، ‌نقش ‌خود ‌را ‌به ‌درستی ‌ایفا ‌کنند. ‌گروه بزرگی به عنوان یکی از برترین گروه های خدمات با شما همراه خواهد بود:طراحی تراکتپخش تراکت

پخش تراکت بزرگی

پخش تراکت مجموعه بزرگی

 • چسبان
 • مویرگی
 • مردمی (دادزن)
 • پخش تراکت انتخاباتی
 • نمایشگاه ها
 • رستوران و کافی شاپ ها
 • حوزه هنر
 • بیمه و سازمان های دولتی
 • حوزه درمان
 • توزیع تراکت آموزشگاه ها
 • افتتاحیه ها
 • سالن ها و کلینیک های زیبایی

2. مشاوره تبليغاتي مجموعه بزرگي

 • ✔️ آناليز كسب و كار شما با تراكم منطقه اي
 • ✔️ آناليز كسب و كار شما باتوجه به نياز عرضه و تقاضا
 • ✔️ ارائه راهكارهاي مناسب جهت شيوه درست تبليغات
 • ✔️ آموزش هاي اوليه تجارت ( رنگ شناسي ، اصول تبليغات ، ارتباط و نظم ، پخش تراکت و … )
 • ✔️ برنامه ريزي تبليغاتي با توجه به بودجه مورد نظر
 • ✔️ آناليز كارشناسي شده براي قيمت گذاري جذاب بازار
 • ✔️ آموزش هاي اوليه برخورد با پرسنل و مشتري

3. نصب حرفه ای پوستر

 • نصب در محل های پر تردد
 • نصب با اسپری و چسب کاغذی

معرفی اهداف پخش تراکت

پخش تراکت تخصصی مجموعه بزرگی با بهره گیری از فناوری های نوین و برنامه ریزی مدبرانه و استفاده از نیروی انسانی متخصص و با انگیزه جوان و کارامد سعی در پر کردن خلا تبلیغاتی و جذب مشتری برای مجموعه های طرف قرارداد خود دارد.

پخش تراکت

پخش تراکت بزرگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

" مشاوره / سفارش "0936-810-5297